Warunki Gwarancji

1. Przygotowanie lokalu przed wykonaniem usługi zgodnie z otrzymaną instrukcją udzieloną przez naszego pracownika lub opisaną na stronie www.dezbest.pl.

2. Udostępnienie wszystkich trudno dostępnych powierzchni roboczych tj. ścian pokrytych boazerią, paneli sufitowych i wszelkiego rodzaju miejsc pokrytych materiałami utrudniającymi dostęp.

3. DezBest nie ponosi odpowiedzialności za ogólny stan budynku np. blok, kamienica, a w szczególności za zarobaczenie szybów wentylacyjnych, klatek schodowych, piwnic i lokali w spół sąsiadujących należących do Spółdzielni lub Wspólnoty Mieszkaniowych.

4. Wykonanie zabiegów dezynsekcji w terminie i ilości zalecanych przez wykonawcę.

5. Ścisłe przestrzeganie udzielonych zaleceń.